Program konference bezpečná škola 2019

 
PROGRAM KONFERENCE 2019
   
 
08:30 – 09:00  
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
    
 
09:00 – 09:15  
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
    
JUDr. Tomáš Koníček, Odbor prevence kriminality MV ČR
PhDr. Ladislav Spurný, Odbor školství a mládeže, Oddělení krajského vzdělávání Krajský úřad Olomouckého kraje
 
Moderátor celého dne:  Veronika Fáberová, nezávislý bezpečnostní expert 
 
 
      
 
09:15 – 10:55  A/ ONLINE AGRESE
 
 
09:15 – 09:30 
Tomáš Barta, Channel Sales Executive Veracomp s.r.o.
Kombinace technických opatření na minimalizaci rizik v kybernetickém světě a zároveň možnosti komplexní, koncepční a kontinuální edukace uživatelů, a to v podobě nejen pracovníků organizací, ale i studentů
 
09:30 – 09:45 
Pavel Kysilka, zakladatel 6D Academy 
“Škola: bezpečí je víc než bezpečnost”
 
09:45 – 10:00 
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora 
Mediální gramotnost a bezpečné chování v online prostředí – znalosti a dovednosti žáků
 
10:00 – 10:15
Marie Mališková, Corporate Responsibility (CSR) & Sponzoring O2 Czech Republic a.s.
O2 Chytrá škola
 
Program O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům, ale i dětem a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Součástí programu je vzdělávací portál a grantový program pro základní školy. Na veřejném portále www.o2chytraskola.cz  najdete komplexní užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi. Provede vás všemi oblastmi digitálního světa od zabezpečení dat až po způsoby mediální manipulace. Najdete na něm články, videa i kvízy vhodné pro širokou veřejnost a užitečné infolisty a metodické náměty na výukové aktivity určené pro učitele.
 
 
10:15 – 10:40 
Mgr. Nikola Hendrychová – metodička prevence při PPP a SPC Královéhradeckého kraje
a Mgr. Hana Nováková - koordinátorka Týmu pro mládež
Kriminalita spojená s internetem a sociálními sítěmi
  
10:40 – 10:55 
Panelová diskuse:
 
Mgr. Petra Sobková a Mgr. et Mgr. Lucie Kosová, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost
Začleňovaní kyberbezpečnosti do školní výuky
  
PhDr. Ladislav Spurný, Odbor školství a mládeže, Oddělení krajského vzdělávání Krajský úřad Olomouckého kraje 
 
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka Univerzity Karlovy
Prezentace projektu „Stop šikaně“

  
       
10:55 – 11:15
COFFEE BREAK (20 min)
 

 

 
 
11:15 – 12:30  B/ TECHNOLOGIE POMÁHAJÍ 
  
 
 
11:15 – 11:30 
Petr Šťastný, Senior Product Manager Y Soft Corporation a Ing. Lukáš Procházka, zástupce ředitele SPŠ na Proseku
Bezpečná 3D tiskárna
 
Ve spolupráci s učiteli jsme vyvinuli kompletní řešení pro správu 3D tisku ve škole, kde hlavní roli hraje bezpečnost studentů, ale také snadnost použití, nenáročnost provozu, plná kontrola nákladů na tisk a detailní správa uživatelů. Součástí řešení je i portál s učebními materiály pro snazší zapojení 3D tisku do vyučovacích hodin.
  
11:30 – 11:45
Iveta Králová, KAM Office and Education Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Ecophon  
 
Nadměrný hluk a ozvěna ve školách = zhoršená kvalita výuky
A co více? Hlučné prostředí má negativní dopad na zdraví žáků a vyučujících. Příklady případových studií včetně akustických úprav.
  
11:45 – 12:20
Martin Kožíšek, projektový koordinátor CZ.NIC, z.s.p.o.
Projekt „Bezpečně na netu“, včetně první projekce nového filmu "Maturant„ v režii Braňa Holička
 
12:20 – 12:30 
Panelová diskuse všech přednášejících
 
Moderátor: Veronika Fáberová, nezávislý bezpečnostní expert
 
  
 
12:30 – 13:15 
OBĚD (45 min)

 

 
 
13:15 – 15:15 C/ ZAMĚŘENO NA ŘEDITELE
 
  
 
13:15 – 13:25 
JUDr. Tomáš Koníček, Odbor prevence kriminality MV ČR
Bezpečnost ve školách z pohledu samosprávy a ministerstva vnitra ČR
 
13:25 – 13:50 
Ing. Libor Sladký, prezident Asociace Bezpečná škola z.s.
Bezpečnost škol –  prošli jsme stovky škol – co jsme viděli a co školy z hlediska bezpečnosti žáků opravdu potřebují
  
Prošli jsme za čtyři roky stovky škol. Analyzovali jsme je metodikou prevence kriminality v symbióze s MV. Mluvili jsme osobně se stovkami  učitelů a zaměstnanců škol. 
 
Co školy a učitelé potřebují? Umět analyzovat svoji školu, zavést systém, naučit se postupy v krizových situacích nikoliv jako intuitivní jednání, nespoléhat jen na techniku která se často komerčně prezentuje jako prvotní řešení, nebát se rodičů a zavést režim. Krátce si ukážeme jak uchopit pojmy:  Zdroj hrozby – hrozba – riziko a jeho výše.
 
Ukážeme si jak  jednoduše popsat rizikové děje ve škole a nastavit k nim transparentní opatření a režim  jako základ bezpečnosti. Rozdíl mezi emoční a plánovanou agresí. Připravte sebe a své  žáky, že útok šílence lze zažít i jinde než ve škole. Znají pravidla chování v takové  situaci? Vzdělávání a semináře.
    
13:50 – 14:30 
Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze), nezávislý poradce
Globální pohled
  
14:30 – 14:45 
Aleš Pilař, ředitel městské policie Rožnov pod Radhoštěm
Prezentací, jak jsme to vyřešili v našem městě, bych se rád podělil o dobrou zkušenost, která by mohla mnohé ředitele škol a autority měst inspirovat
 
14:45 – 15:05 
Bc. Jiří Basl, bezpečnostní expert, bývalý policejní lektor, metodik a vyjednavač 
Mgr. Miloslav Švéda, jednatel společnosti SEC Agency – Centrum bezpečnostního vzdělávání a výcviku
Mentální a psychologická příprava pro zvládání rizikových situací
 
Krizová komunikace jako účinný nastroj pro pedagogické a výchovné pracovníky -  Komunikačně náročné osoby a situace, Techniky krizové komunikace. Mentální a psychologická příprava pro zvládání rizikových situací - proces sebekontroly. A vědomé jednání nebo jen reakce.
  
15:05 – 15:15 
Panelová diskuse všech přednášejících
  
Moderátor: JUDr. Tomáš Koníček, Odbor prevence kriminality MV ČR   

  

15:15 – 16:00 
Prohlídka doprovodné výstavy, individuální jednání se zástupci firem a portnerů
   
 
 
Změna programu vyhrazena.

Změna programu vyhrazena

http://www.youtube.com/watch?v=RSJs5tGaqfk

Organizátor

Mascotte

Místo konání

Konferencni centrum

Záštita:

MVCR Asociace kraju Svaz mest a obci Karlovarsky kraj Kralovehradecky kraj Moravskoslezsky kraj Stredocesky kraj logo

Zlatý partner:

YSOFT logo

Stříbrní partneři:

Omnilink services logo

Spolupráce

Doverville Stop sikane

Podporují nás:

Mediální partneři: